Ceník

Závodní aerobik

3 000 Kč / rok

Závodní aerobik ml. děti

3 000 Kč / rok

Roční členský příspěvek

500 Kč / rok

Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději do 30. 9. 2021

Platba převodem na účet: 232726230/0300, var. symbol = ID číslo člena SK.

Platbu NELZE provést v hotovost!!!

 

Lze také platit i pololetně: 

POLOLETNÍ PLATBY (2x 1 500,- + čl. poplatek)

1. pololetí + roční čl. poplatek do 30. 9. 2021

2. pololetí do 30. 1. 2022