Ceník

Závodní aerobik

3 000 Kč / rok

Závodní aerobik ml. děti

3 000 Kč / rok

Roční členský příspěvek

500 Kč / rok

Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději do 30. 9. 2020

Platba převodem na účet: 232726230/0300, var. symbol = ID číslo člena SK.

Platbu NELZE provést v hotovost!!!

 

Lze také platit čtvrtletně a pololetně: 

 

POLOLETNÍ PLATBY (2x 1 500,- + čl. poplatek)

1. pololetí + roční čl. poplatek do 30. 9. 2020

2. pololetí do 30. 1. 2021

ČTVRTLETNÍ PLATBY (4x 750,- + čl. poplatek)

1/4 + roční poplatek do 30. 9. 2020

2/4 do 30. 11. 2020

3/4 do 30. 1. 2021

4/4 do 30. 4. 2021