top of page

Informace pro rodiče

znak-page-001.jpg

 „Sportování s Viktorkou“ je projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku (ve věku od 4 do 9 let), zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí se s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Naším primárním cílem není vychovat vrcholové sportovce, ale přivést děti ke sportu a vybudovat u nich pozitivní vztah k pohybu a aktivnímu životnímu stylu. Cvičení probíhá v různých formách zejména však formou kruhového tréninku na 4 stanovištích, přičemž každá skupina pod vedením vlastního trenéra se věnuje zdokonalování v jiné činnosti.

Kurzy

Šluknov - Jiříkov - ve školním roce 2022-2023 NEOTVÍRÁME. 


 

bottom of page