top of page

Nástěnka Aktuality

Rozvrh hodin
2022/2023

MLADŠÍ DĚTI 

Hrátky s aerobikem

Úterý   15:30- 16:30

Čtvrtek 15:30- 16:30

STARŠÍ DĚTI 

Mexické kukuřičky

Úterý   16:30 - 18:00

Čtvrtek 16:30 - 18:00

JUNIORKY 

Agentky 007 

Pondělí 15:30 - 17:00

Středa  16:00 - 17:30

VELKÁ TV

SENIORKY ml. 

Pondělí 17:00 - 18:30

VELKÁ TV

Čtvrtek 17:30 - 19:00

SENIORKY st.

Pondělí 18:30 - 20:00

VELKÁ TV

Středa 17:30 - 18:30

VELKÁ TV

bottom of page